ریدیزاین هویت بصری ماداکتو

وظایف

ریدیزاین لوگوی قدیمی و طراحی مجدد هویت بصری بر اساس لوگو جدید

  • سفارش دهنده

    شرکت دانش بنیان ماداکتو

استودیو سگال  به شما کمک می کند با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید، روابط را رشد داده و تقویت کنید و ما فکر می کنیم که در این زمینه بسیار ماهر هستیم.

به طراحی نیاز دارید؟

Back