گالری فرنگیس

وظایف

ریدیزاین لوگوی قدیمی و طراحی مجدد هویت بصری بر اساس لوگو جدید

ریدیزاین لوگو

طراحی هویت سازمانی

طراحی اوراق اداری، سربگ ها، پاکت نامه، کارت ویزیت بر اساس هویت بصری جدید

طراحی بسته بندی محصولات

برند فرنگیس علاوه بر نمایندگی برندهای معتبر، تعدادی از محصولات را نیز با برند خود ارائه میکند. که بر اساس هویت بصری یکپارچه برند طراحی و اجراء گردید.

طراحی بروشور راهنما

طراحی پکیج ارسال محصولات

طراحی شاپینگ بگ

استودیو سگال  به شما کمک می کند با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید، روابط را رشد داده و تقویت کنید و ما فکر می کنیم که در این زمینه بسیار ماهر هستیم.

به طراحی نیاز دارید؟

Back